کفپوش آلومینیومی 

سیزال مت، هزینه های تمیز کردن ساختمان را به طور چشمگیری کاهش می دهند. قرارگیری درست کفپوش آلومینیومی در ورودی ساختمان باعث افزایش عمر کفپوش های داخلی و سطوح کف می شود و به شما کمک می کند سطح بالایی از ظاهر، عملکرد و زیبایی شناسی را به دست آورید.

موکت پادری 

موکت پادری به نوعی از فرش، گلیم، یا موکت صافی اطلاق می گردد که جهت جلوگیری از انتقال آلودگی به هنگام تردد افراد و حفظ نظافت و بهداشت محیط در بیرون یا داخل ساختمان استفاده می گردد. موکت های پادری سیزال مت علاوه بر جذب آلودگی از استحکام و مقاومت خوبی بر خوردار می باشند.

ویدئوها

گزیده ای از مشتریان