پادری آلومینیومی 

پادری آلومینیومی سیزال مت، هزینه های تمیز کردن ساختمان را به طور چشمگیری کاهش می دهند. قرارگیری درست پادری مدرن آلومینیومی در ورودی ساختمان باعث افزایش عمر کفپوش های داخلی و سطوح کف می شود و به شما کمک می کند سطح بالایی از ظاهر، عملکرد و زیبایی شناسی را به دست آورید.

موکت پادری 

موکت پادری به نوعی از فرش، گلیم، یا موکت صافی اطلاق می گردد که جهت جلوگیری از انتقال آلودگی به هنگام تردد افراد و حفظ نظافت و بهداشت محیط در بیرون یا داخل ساختمان استفاده می گردد. پادری ورودی ساختمان سیزال مت علاوه بر جذب آلودگی از استحکام و مقاومت خوبی بر خوردار می باشند.

گزیده ای از مشتریان